همین حالا رزرو کنید

رزرو هتل
مُلکِ کاشان

مُلکِ کاشان

  • 1394/11/13

نویسنده: آقای احمد صدری
موقعیتِ خاکِ کاشان در منظومۀ طبیعی و فرهنگیِ سرزمینِ ایران دوگانه است. از یک سو هم در مرکزِ ایران قرار دارد، از سوی دیگر از مرکزیت برخوردار نیست. بهتر است بگوییم منطقۀ کویرِ مرکزی قلبِ ایران زمین است، و اغلبِ قطب‌های سیاسی و اجتماعی و صنعتی و فرهنگیِ ایران مانندِ اصفهان، قزوین، ری، تهران، همدان، یزد، و نیشابور کمابیش در حاشیۀ این دریای شن قرار گرفته‌اند. حتی شاهراه‌های جهانی به چین و هند و اروپا و آفریقا نیز از ابتدای پراکندگیِ انسان در کرۀ زمین تا پنج قرنِ پیش از همین محل‌ها عبور می‌کرده‌اند.


© Royagar.com